TINNITUS of Oorsuizen, hoe kan je er mee leven?
datum: 2000

Sh......

Terug naar homepage

Tinnitus Story English version

Introductie:

Even voorstellen: ik ben een gepensioneerd (Sept. 2000 en 61) elektronicus die als amateur Jazz pianist in twee bands speelt. Vanuit mijn vak heb enige ervaring in audio recording. Thuis heb ik een kleine studio gebouwd (ca 15 m2), waarin we onze eerste CD hebben opgenomen met de main-stream  Jazz combo met de naam "Jazzica Swing Combo". Een klein probleempje wat regelmatig (zo niet altijd) opspeelt is dat ik last heb van hoge pieptonen ook wel oorsuizen of tinnitus genoemd. Omdat ik weet dat sommige tinnitus leiders wanhopig zijn wil ik ze laten delen in mijn ervaringen, zodat ze daardoor misschien weer wat vrolijker tegen hun kwaaltje kunnen aankijken.

Als techneut probeer ik de zaken altijd te analyseren en dus deed ik dat ook met mijn tinnitus. Omdat ik intussen weet dat tinnitus op honderden manieren voorkomt, hoeft jouw ervaring natuurlijk niet over een te stemmen met de mijne. Het gaat er echter om de gemeenschappelijke raakvlakken boven water te tillen, dus als je iets van herkenning hebt in dit verhaal laat dat dan a.u.b. weten per E-mail.

Hoe begon de tinnitus of  het oorsuizen?

Mijn vrouw en ik gingen in ' 97 een cursus meditatie doen. Daarbij moesten we proberen stil te zijn en geen gedachten te laten opwellen met als hulpmiddel voortdurend een of ander zelf bedacht niets betekenend woordje te herhalen. Daarna werd besproken wat we allemaal waarnamen. Een van de effecten is dat je alle (altijd) aanwezige geluiden uit de stad begint op te merken. Kortom je wordt gevoeliger voor geluiden, die er altijd zijn, maar die eigenlijk niet tot je bewustzijn doordringen.

Zo bij de derde sessie hoorde ik naast voorbijrijdende auto's, sirenes, treinen enz. een pieptoon. Ik denk (hoewel het juist niet de bedoeling was om te denken), waar komt die vandaan? Na afloop bleef ik dat kreng horen, ook buiten de kamer waar we zaten en verdomme ook in de auto toen we naar huis reden. Toen was leiden in last. Die nacht was de slaap bijna niet te vatten en ging ik ook nog een bromtoon horen ook. Er volgde vele nachten met weinig slaap.

Bij de volgende sessie besprak ik dat met cursus leider maar die had er nog nooit van gehoord. Later vertelde iemand anders mij dat het regelmatig schijnt voor te komen dat mensen na meditatie cursussen met tinnitus blijken te zijn opgescheept. Of dat waar is weet ik niet. Laat weten als je dat kunt bevestigen. De theorie is eigenlijk simpel. De tinnitus had ik natuurlijk allang, alleen ik was me er niet van bewust, net zoals je je niet bewust bent van alle andere stads of buitengeluiden die er altijd zijn, waar en wanneer dan ook. Mensen die in geluidsdode kamer gaan zitten horen hun hart kloppen. Je gehoordrempel zakt naarmate het stiller wordt en je waarneming neemt toe. Maar je waarneming kan ook heel erg selectief worden en zelfs een heel zacht geluid waarnemen in een hoop herrie als je erop geconcentreerd bent. En op tinnitus of oorsuizen raak je onmiddellijk geconcentreerd, want dat is iets bedreigends voor je omdat je er geen controle over hebt en misschien wordt het wel zo erg (hard) dat je echt gek wordt. 

Laat ik je gelijk gerust stellen. Veel objectief onderzoek heeft uitgewezen dat het niet harder wordt. De beleving die mensen hebben die beweren dat het wel harder wordt is puur subjectief. Dat komt omdat ze zich er zo mee bezighouden dat ze niets anders meer horen.

Waar kwam het brommen vandaan?

Het heeft een tijdje geduurd voordat ik erachter kwam dat de bromtonen die ik in mijn bed hoorde NIET van mezelf waren. Ten eerste bleek de verwarmingspomp altijd hoorbaar te zijn als een bromtoon. Daar was ik redelijk vlug achter omdat die ook zo nu en dan uitsloeg.  Ten tweede hebben wij een bed dat elektrisch bedient kan worden en de transformator die altijd aanstaat en onder het bed ligt bleek ik dus te horen. Omdat voor lage tonen het gehoor niet richtingsgevoelig is duurde het enige tijd voordat ik op dat idee kwam en door de stekker eruit te trekken erachter kwam dat het daar aan lag. 

Dus als tip: wil je zeker weten dat brommen niet in je eigen huis door apparaten worden veroorzaakt  schakel dan met de hoofdschakelaar alles een keer uit en luister dan nog eens. Vrijwel alle apparaten op het net brommen met inbegrip van de elektriciteitsmeter en op meerdere toonhoogten n.l. 50Hz, 100Hz en regelmatig zijn er ook kortere 440Hz pulsen die voor het schakelen op het net wordt gezet en zeer hard kunnen doorkomen in allerlei apparaten.

Welke tonen hoor ik?

Uiteraard ging ik uitzoeken wat voor toonhoogte ik hoorde. Aangezien ik als technicus beschikte over een toongenerator en een koptelefoon was snel vastgesteld welke tonen ik hoorde. Ik hoor voornamelijk ongeveer 12kHz en 10kHz. Dat wil dus zeggen juist voor die tonen die je hoort ben je doof. Omdat ik vrij goed hoor kon vaststellen dat ik hoger (13kHz) ertussen in (11kHz) en lager (9kHz) wel weer normaal kon horen, wist ik te bepalen welke frequenties het ongeveer zijn. Ik hoor ze ook ze in beide oren dus centraal midden in mijn hoofd. Daarnaast zit er ook nog wel eens 3kHz. Die zit dan meestal aan een zijde, maar de 10 en 12kHz zijn er altijd, 24 uur/dag 7dagen/week.

Wat be´nvloedt de subjectieve sterkte?

In het begin van de tinnitus, toen ik er dus heel veel last van had omdat ik er erg mee bezig was, vielen mij een aantal zaken op.

Er wordt veel geschreven over maskeren d.m.v. het toevoegen van ruis via een gehoorapparaat. Daar geloof ik dus niet, althans niet met de middelen zoals ze worden genoemd. Bij mij werkt dat averechts. Overigens heb ik al een aantal malen gelezen dat dit ook slechts tijdelijk helpt totdat je weer gewoon je eigen piep ertussendoor hoort. Komt nog bij dat je ook geen externe herrie aan je kop wil toch?

Wat werkt bij mij wel? Lekker onder de douche staan. Dat specifieke geluid is het enige waarbij ik absoluut geen tinnitus of oorsuizen meer kan horen! Dus als men een achtergrondmaskering wil aanbrengen dan moeten ze dat geluid opnemen en laten horen. Maar de hele dag een douchegeluid lijkt me ook niet alles. 

Werkt muziek wel? Dat blijkt sterk afhankelijk van de soort muziek. Muziek een monotoon achtergrondgeluid van een drummer met ruisende bekkens werken soms averechts. In 't algemeen hoe meer variatie hoe beter. Kortom wat blijkt, de tinnitus wordt aangeslagen als er zich constant hoge frequenties voordoen. Die bevinden zich in ruisende geluiden zoals van de ventilator van de computer. Zet ik die dus ver weg dan is mijn tinnitus of oorsuizen gewaarwording een stuk minder. 

Wat is een theorie achter dit alles?

In 't algemeen wordt aangenomen dat gehoorbeschadiging een van de oorzaken kan zijn van tinnitus of oorsuizen. Als je gehoorbeschadiging hebt of krijgt wordt je dover en kan het tot doofheid leiden. Maar doofheid en tinnitus of oorsuizen zijn twee onafhankelijke zaken. tinnitus of oorsuizen kan geen doofheid veroorzaken en doofheid kan geen tinnitus of oorsuizen veroorzaken.
Beschadiging treedt reeds op bij het langdurig of regelmatig bloot staan aan geluidssterkten van 80 dB of meer. Dat wil niet zeggen dat deze beschadigingen dan al opgemerkt hoeven te worden in de vorm van doofheid. Het wegvallen van enkele selectieve frequenties wordt door de mens meestal niet waargenomen. Daarnaast heb je twee oren en zal het ene oor aanvullen wat het andere niet meer hoort. Het laten doormeten van het gehoor biedt daarbij vaak ook geen goede vaststelling van een gehoorprobleem omdat daarbij meestal maar enkele frequenties over de gehele band worden gemeten. Dus kan tinnitus of oorsuizen als gevolg van gehoorbeschadiging gemakkelijk aanwezig zijn zonder dat medisch gesproken zal worden van gehoorbeschadiging terwijl dit waarschijnlijk wel het geval zal zijn.
Het gehoor is een van de organen die niet regenereert maar alleen degradeert in de loop van een mensenleven. Voor elk klein frequentie bandje is een trilhaartje aanwezig in het zogenoemde slakkenhuis. De trilhaartjes staan met duizenden naast elkaar en ondersteunen elkaar als de halmen in een graanveld. Komt er een te sterke golf van geluid naar binnen dan kunnen de halmen afbreken. Die frequenties hoor je dan niet en nooit meer. Er ontstaat een plat stuk in het veld. Maar sommige trilharen zijn blijven staan. Dezen worden niet meer ondersteund door de anderen. Omdat de trilharen als een onderdeel van een opnemer in een trillingskring staan die ook signalen terugkrijgt uit de hersenen en omdat de demping is afgenomen door het ontbreken van de naastliggende trilharen kunnen ze als het ware gaan rondzingen zoals een microfoon in een geluidsinstallatie die terugkoppelt naar de luidspreker en op de rand van rondzingen staat. Als je daar geluid aan toevoegt wordt de "rondzing frequentie" extra versterkt. Daarom wordt de tinnitus of oorsuizen sterker naarmate deze meer wordt aangestoten. Dus als het lawaai stijgt, stijgt de tinnitus mee en omgekeerd. Maskeren is dus heel moeilijk en moet dus gebeuren door juist allerlei frequenties te produceren die de tinnitus niet aanstoten maar die je gehooraandacht zoveel afleiden dat de tinnitus of oorsuizen niet meer te horen is (onder de douche b.v.).

Het zal duidelijk zijn dat naarmate men ouder wordt er steeds meer gehoorbeschadiging optreedt hoewel tegenwoordig door de absurde hoge geluidsdrukken, die overal bij veel muziek worden toegepast veel jonge mensen er al last van krijgen. Maar men blijft even oliedom doorgaan met veel te harde muziek ondanks alle waarschuwingen.

Hoeveel mensen hebben last van tinnitus of oorsuizen?

Geen idee. Er zijn echter veel meer mensen die tinnitus of oorsuizen hebben maar het zich niet bewust zijn. Misschien heeft iedereen het wel denk ik. Hoezo zul je vragen? Uit onderzoeken blijken veel verschillende getallen te komen. Ik heb getallen van 1% en van 20% van de bevolking gezien. Ten eerste iedereen loopt in zijn leven gehoorbeschadiging op. Niet al die mensen klagen over tinnitus of oorsuizen. Toch denk ik dat ik mijn tinnitus al jaren had. Waarom? Ik hoorde wel vaker een pieptoon, toen ik er nog eens goed over nadacht. Al jaren daarvoor, zo niet tientallen jaren. Ik schreef dat altijd toe aan een externe geluidsbron toe. Op het elektronisch lab. dacht ik dat de apparatuur piepte (dat deden ze vroeger 30 jaar geleden namelijk ook echt net als TV's. Maar de laatste tien jaar zijn de schakelfrequenties dusdanig verhoogd (100kHz) dat je ze niet meer kunt horen, toch meende ik ze nog steeds te horen. Van de computer dacht ik altijd, ach die ventilator moet eens gesmeerd worden. In de auto idem dito (en soms moest dat dan ook echt). Gezien de enorme hoeveelheden aan apparatuur, waar je ook bevindt, kan je onderbewuste altijd wel een externe geluidsbron bedenken. Er was dus geen enkele reden daar aandacht aan te besteden. Je wist doodeenvoudig niet dat je een intern geluid had. Een simpele navraag bij collega's bracht aan het licht dat velen de ventilator van hun computer horen piepen. Een eenvoudige meting bewees echter dat er geen sprake van piepen aanwezig was maar dat er een gelijkmatige ruis werd geproduceerd door de luchtstroom. Dus ook zij hadden tinnitus naar mijn mening. Maar wat niet weet wat niet deert.

Zo is er het ware verhaal van de buurvrouw die er elke keer bij werd gehaald om mee te zoeken naar het geluid dat zich ergens in het huis van een bewoner moest bevinden en die uiteindelijke samen met de bewoner opgescheept zat met tinnitus. Doodeenvoudig omdat net zolang geluisterd werd naar geluid dat er niet was, dat de buurvrouw ook tinnitus geluiden ging horen. Het eindigde dus met een slaande burenruzie.

Voor de goede orde we hebben het hier in dit hele stuk alleen over de subjectieve tinnitus of oorsuizen soorten dus niet over de sporadische gevallen dat er daadwerkelijk een meetbare piep wordt veroorzaakt door afwijkingen in bloedsomloop e.d.

Wat hebben doofheid en tinnitus of oorsuizen met elkaar?

Zoals eerder gezegd er treedt steeds meer beschadiging op naar mate men ouder wordt. Een tweede aspect is dat het gehoor ook afneemt. Het gevolg daarvan is dat het externe geluid afneemt. Men wordt dus ook gevoeliger voor het interne geluid. De kans dat je dus de tinnitus of oorsuizen gewaar wordt neemt dus toe. Een fout die wel eens gemaakt wordt is dat mensen denken dat je (eerder) doof wordt als je tinnitus of oorsuizen hebt. Veel onderzoek heeft aangetoond dat dat verband er NIET is. Dus maak je niet ongerust als je tinnitus of oorsuizen hebt zegt dat in het geheel niets over de mate waarin je doof wordt. Dat zijn onafhankelijke zaken. En het wordt objectief gezien (d.w.z. gemeten, d.m.v. maskering) meestal ook niet erger. Subjectief wel als je er niet mee weet om te gaan. Dus je hebt het voornamelijk zelf in de hand.

Hoe lang is tinnitus of oorsuizen al bekend en wat doe je eraan?

tinnitus of oorsuizen is al zo oud als de mensheid. Hippocrates ca 460 vChr. hield zich ermee bezig. Van Gogh sneed zijn oren af omdat hij dacht dat het zou helpen. Zo gek kun je er dus van worden. Sommigen plegen zelfmoord. Overigens schijnt tinnitus of oorsuizen een kwaal van uitblinkers te zijn. Dat geldt dan vooral voor de tinnitus of oorsuizen leiders die dit verhaal lezen. Maar nu je dit allemaal weet hoef je je dus niet meer zo druk te maken. Leer ermee te leven zoals ik en miljoenen anderen. Het is echt de moeite niet waard om je druk over te maken. Probeer het te vergeten en ga gewoon verder met andere dingen. Hoe meer je je concentreert op andere zaken dan jouw tinnitus of oorsuizen, hoe minder last je ervan hebt. Het kan zelfs zover komen dat je denkt dat je het weer kwijt bent (is bij mij nog niet gebeurd).

Op internet is veel informatie te verzamelen over dit onderwerp, maar als je goed tussen de regels door leest dan weet je dat eigenlijk niets helpt. Onderzoek heeft ook aangetoond dat er geen enkele therapie of geneesmiddel is gevonden die systematisch helpt. Dus alles helpt en niets helpt, men kan van geen enkel geneesmiddel of therapie een convergerend resultaat vaststellen. Dus is het zaak niet al je geld te gaan besteden aan specialisten en wat dies meer zei. 

Wat ikzelf meemaakte ten aanzien daarvan is het volgende. Kort na het begin van mijn tinnitus lag ik in het ziekenhuis voor een afgescheurde achillespees. Omdat ik er toen nog helemaal met de tinnitus bezig was en je jezelf daar toch ligt te vervelen werd ik er helemaal gek van. Dus omdat ik daar toch was werd gelijk een afspraak met de KNO specialist gemaakt. Dat was een nuchtere. Na onderzoek zei hij, je mankeert helemaal niets aan je gehoor het zal wel tinnitus of oorsuizen zijn. Daar moet je mee leren leven! Einde verhaal. Uit het ziekenhuis gelijk naar een prof (techneut) die me alles kon vertellen over de werking van het gehoor en ook veel over tinnitus. Dat bracht meer helderheid. Vervolgens naar een lezing over tinnitus. Daar kreeg ik de nodige literatuur aangereikt. Vervolgens internet afgestruind. Dat gaf eigenlijk de meeste informatie en vooral de belangrijkste: tinnitus of oorsuizen leidt niet tot eerdere slechthorendheid of doofheid, want dat gaf eigenlijk de grootste angst bij mij.

Toen kwam de aardigste anekdote. Ik wilde naar het AZU in Amsterdam want daar zaten de beste specialisten op dat gebied. Dus ik belde op voor een afspraak. Maar dat ging zomaar niet! Nee een verwijzing van de specialist was nodig. Ik vraag aan de secretaresse aan de telefoon: en als ik die dan heb wanneer kan ik dan terecht? Nou meneer er is een wachtlijst van minimaal 1 jaar. Ik schrik me te pletter en vraag, hoe kan dat nu er staat in het boekje, wat jullie zelf hebben uitgeven, dat je er bij voorkeur binnen 3 maanden bij moet zijn wil je succes hebben (de zogenoemde zuurstof therapie). Ja daar kunnen we ook niets aan doen, maar hoe lang heeft U het al? Ca 6 maanden zeg ik. Dan heeft het voor U sowieso geen zin meer om een afspraak te maken. Ja maar er staat ook dat je altijd moet proberen er iets aan te doen en dat juist bij jullie goede resultaten worden bereikt zeg ik nog zwakjes. Nou meneer vergeet U het maar zover ik het weet helpt toch niets. Aldus een secretaresse van de afdeling KNO in het AZU. Dus ben ik nog maar eens gaan internetten en kwam eigenlijk tot dezelfde conclusie.

Kortom je kunt het beste je gewoon concentreren op je werk je hobby's en wat dies meer zei en de tinnitus als een goede vriend gaan zien die bij jouw hoort en waar je soms wel eens ruzie mee hebt, maar dat hoort erbij. Uiteraard is dit een zuivere persoonlijke ervaring die niet voor jouw hoeft te gelden. Als je andere of gelijksoortige ervaringen heb hoor ik ze graag.

Literatuur en internet adressen:

Gezien het grote aantal mensen die tinnitus of oorsuizen hebben is het ook een "booming-business", dus wees gewaarschuwd.

Literatuur:

Leven met oorsuizen: Dr. Franz-Josef Ganz ISBN 90 384 0335 6 (1992)
Oorsuizingen: Dr.M.Markus/A.Hoffmann ISBN 90 6030 569 8 (1997)
Hyperacusis - Leven met overgevoeligheid voor geluid (2002): Wijke van der Kooi ISBN 90-805656-3-6

Internationale tinnitus web adressen:
Coping With Tinnitus
Oregon University Tinnitus Site
FAQ Tinnitus Site
Dr.Nagler's Tinnitus Site
Spirituele benadering Tinnitus klachten
American Tinnitus Association
HearUSA Tinnitus Vragen en Antwoorden
Californisch Tinnitus Centrum
Duitse Tinnitus-Liga
Duitse Tinnitus Site 2
Duitse Tinnitus Site 3
Tinnitus Retraining Therapy
Britse Tinnitus org.uk


Nederlandse web adressen:
Antwoord op hoorzaken en Tinnitus vragen
Tinnitus loket nederland
NVVS.nl Tinnitus mogelijke oorzaken


Tinnitus: terug naar begin

Valid XHTML 1.0!

Opmerkingen of vragen over dit verhaal?
Stuur dan even een E-mail:
robvh@onsnet.nu